SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (SASDER)

Sasder'e üye olarak sektöre ait bilgi ve fırsatlardan ilk siz haberdar olun!

Değerli Sektör Temsilcileri,

 

Sağlık sistemimizin önemli derneklerinden biri olan SASDER, 10 yaşında.

2012 yılında kurulan, Türkiye’nin önde gelen sektörlerden biri olan Sağlık sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli firma yöneticilerinin üye olduğu derneğimiz büyümeye, vizyon yaratmaya ve sektöre değer katmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19 olarak isimlendirilen, SARS-COV2 virüsünün yol açtığı hastalık, çok kısa zamanda Dünya’mız için büyük bir tehlike halini almış ve DSÖ, 11 Mart 2020 tarihinde  Pandemi ilan etmiştir. İlk olarak Çin ve Avrupa’da ve daha sonra da tüm Dünya’da hastalığın şiddeti / olarak hastane yatışları artmış, pek çok kişi iş gücünden çekilmek zorunda kalmıştır.

Hiç beklenmedik şekilde ölüm hızlarının artması ile küresel bazda maddi ve manevi olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalınmıştır. Pandemi, halen pek çok ülkenin sağlık sistemini zorlamaya devam etmekte ve var olan sağlık kaynaklarının daha iyi yönetilme ihtiyacı süregelmektedir. Olagelmiş tüm krizlerin sonrasında yaşanan süreçlerdeki gibi, değişimin inanılma bir hıza ulaştığı ve malesef bu hızı bir salgın hastalık ile yaşayan dünyamızda hayatlarımız pandemi öncesinden çok daha farklı. Hepimizin hayatında belki yıllar boyunca gerçekleşecek gelişmeler artık günler sonrasında hayatımıza giriyor. Yaşam biçimlerimizi etkileyen bu değişim tabii ki sağlık sektörünü ve teknolojilerini de etkilemekte. Yakın geçmişte öngördüğümüz bazı hizmet sunuş şekilleri standart hale gelmeye başladı bile. Bu süreçler ‘’sağlığın’’ hayatımızda ne kadar önemli olduğunu tekrar bizlere hatırlattı.

‘’Dernek’’ kelimesi “derinmek, toplanmak” fiilinden türetilmiştir. Belirli bir amaç için bir araya gelmek, çözüm üretmek, fayda sağlamak eylemleri ile özdeşleşmiştir. Derneğimiz, hizmet sunucuları ile finansman sağlayanların bir arada olduğu, paydaşlar arasında kurulan bu köprü ile toplum sağlığına fayda sağlamayı amaçlayarak yoluna devam ediyor. Dijitalleşmenin daha da hızlandığı bu dönemde; yeniliklerin sektörümüze uyarlanması, sağlıklı yaşam bilincinin arttırılması ve bu alanda eğitim alan üniversite öğrencileri ile profesyonellerin buluşturulmasına devam edeceğiz.

SASDER’in amaçlarından biri farklılık / farkındalık yaratmak. Tüm faaliyetlerimizin temelinde bu amaç bulunuyor diyebiliriz. Derneğimiz, demokratik ve ortak kararların alınabileceği bir kurum olmaya devam edecek, tek bir kişinin yürüttüğü yönetim süreçleri yerine, çok sesli bir Yönetim Kurulu’nun olduğu, bu kurulun düzenli olarak değiştiği, geliştiği, farklılaştığı yönetim modeli ile geleceğe ışık tutmaya devam edecektir. Gücümüzü buradan alırken üyelerimizin de daha aktif olarak dernek faaliyetlerinde olmasını arzu ediyoruz. İnsanı odağımıza alıyor, gençlerimizi eğitmenin geleceğimize yapacağımız en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz.

Sizleri de aramazıda görmekten mutluluk duyacağımızı, SASDER ve benzer amaçlar, hedefler ile kurulmuş tüm derneklerin sektörümüze ve ülkemize değer katacağına inanıyoruz.

Saygılarımla

 

Levent YİĞİT

SASDER Yönetim Kurulu Başkanı