SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (SASDER)

Sasder'e üye olarak sektöre ait bilgi ve fırsatlardan ilk siz haberdar olun!

 
VİZYONUMUZ

Ulusal Sağlık ve Sosyal Güvenlik Politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında etkin paydaşlardan biri olmak.

MİSYONUMUZ

Sağlık sektöründe politika belirleyici ve kural koyucu makamlar ile aktif iletişim içinde bulunup etkin rol alarak ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip eder; sektör çalışanlarının performans ve gelişimlerine katkıda bulunarak uzmanlaşmalarını sağlarız.

Eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayarak, Sağlık ve Sigorta profesyonellerini bir araya getirir sektörel sinerji oluşturmayı hedefleriz.