SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (SASDER)

Sasder'e üye olarak sektöre ait bilgi ve fırsatlardan ilk siz haberdar olun!

Sağlık Ve Sigorta Sektörünün Değerli Paydaşları,

SASDER "Ulusal Sağlık ve Sosyal Güvenlik politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında etkin paydaşlardan biri olmak vizyonuyla yola çıktı.

SASDER Yönetimi olarak bu ilk kongreyi değişimi daha iyi yönetebilmeye katkıda bulunmak amacıyla düzenledik.

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 1. Ulusal Kongresi"nde Sağlık Ekonomisi, Geçmişten Geleceğe Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı, Medya ve Sağlık gibi pek çok güncel konu değerlendirildi.

Derneğimiz ilk kongresini gerçekleştiriyor olmasına rağmen akademisyenler, kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticilerin katılımı ile sektörde iz bırakacak bir çalışmaya ev sahipliği yapmış oldu.

Alanında kanaat önderi olmuş konuşmacıların katılımı ile gerçekleşen 1. Ulusal kongremiz çözüm odaklı panelleriyle beğeni topladı.

Yüksek sayıda katılımcı ile gerçekleşen bu kongre aynı zamanda derneğimize bundan sonra da başarılı ve sektöre yön verecek toplantılar için görev yüklemiş oldu.

Tabana yayılan iletişim politikamız, gündemi yakalamayı hedefleyen organizasyonlarımız ile çalışmalarımız artarak devam edecek.

SASDER 1. Ulusal Kongresine desteğiniz ve katılımınız için teşekkür eder, ikinci kongremizde de siz değerli yöneticileri aramızda görmek isteriz.

Saygılarımızla,

Dr. Baki İTEZ
Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER)
Yönetim Kurulu Başkanı