SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (SASDER)

Sasder'e üye olarak sektöre ait bilgi ve fırsatlardan ilk siz haberdar olun!

SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (SASDER) TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN KONGRE BİLİMSEL İÇERİĞİ VE KATILIMCILARIMIZ
İLE DİKKAT ÇEKTİ.

"Ulusal sağlık ve sosyal güvenlik politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında etkin paydaşlardan biri olmak vizyonuyla yola çıkan Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneğimiz ikinci ulusal kongresini 14-17 Kasım 2013 de başarıyla gerçekleştirdi.

İlkini 2012 yılında oldukça yüksek bir katılım ile gerçekleştirdiğimiz, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kongredeki amacımız; sektör temsilcileri bir araya getirerek, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak suretiyle değişimi daha iyi yönetebilmeye katkıda bulunmaktı ve gerek katılımcı yoğunluğu ve gerek se bilimsel içeriği ile amacımıza ulaştık.

14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleşen toplantıda Hastane Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Sağlık Hizmetleri ve Tıp Etiği,Sağlık Hizmet Sunumunda Gelecek, ,Sağlık Medya İletişimi ve Yönetimi, Tıbbi Malzeme Yönetimi, gibi bir çok konunun değerlendirildiği konferans ve panellerin yanı sıra SGK Uygulamaları,Tam Gün Yasası, Özel sağlık Kurumları Mevzuat Değerlendirmesi,Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konulu açık oturumlara yer verildi.

Tabana yayılan iletişim politikalarımız ve gündemi yakalamadaki hızımız ile dikkat çeken Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği yetkilileri olarak; sağlık ve / veya sağlık sigortacılığı alanlarında hizmet veren tüm ara / üst düzey yöneticileri, yönetici adaylarını kongreye katılımından dolayı teşekkür eder, 2014 çalışma yılında başarı çıtamızı daha da yukarıya koyduğumuzu belirtmek isteriz.

Dr. Baki İTEZ
Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER)
Yönetim Kurulu Başkanı