PANEL 8: Dijitalleşmenin Kattığı Değer

Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu Tekin oturum başkanı olduğu oturumda Diginova Health Soulutions CEO’su Dr.Sarper Tanlı, Güven Future Genel Müdürü Tolga Tuncer ve TOBB ETÜ Hastanesi KVC Uzmanı Prof.Dr. Tayfun Aybek konuşmacı olarak yer almıştır.

Dr. Sarper Tanlı 2019 yılı Global trendlerini ve bu trendlerin Covid-19 pandemisi ile nasıl hızlı bir değişim içerisine girdiğini vurgulayarak, pandemi döneminde dijitalleşmenin sağladığı avantajları örneklerle gözler önüne sermiştir. Tahminleme modelleri, yapay zeka ile semptom analizi, takip ve izleme aplikasyonları gibi ön plana çıkan dijital sağlık çözümlerini ortaya koyan Tanlı, bu çözümlerin yaratabileceği risklerin de altını çizmiştir.

Tolga Tuncer sağlık sektöründeki yoğun rekabet, sigorta şirketleri tarafından yapılan risk hesaplamaları, sigorta poliçeleri, sigorta şirketlerinin iş modelleri konularına değinerek, sağlık teknolojilerinin son yıllarda ne kadar gelişim gösterdiğini vurgulamıştır. Sağlıkta dijitalleşmenin günümüzde artık önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tuncer, yapay zeka algoritmalarının gelişim hızını ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sağlık sektörüne girişlerini değerlendirmiştir. Dijital sağlık ve dijital takibin önemini vurgulayan Tuncer, birçok ülkede kronik hastalıkların dijital takibinin geri ödeme kapsamına alınması konusunda çalışmalar yapıldığını örneklerle ortaya koymuştur. Günümüzde sigorta şirketlerinin klasik risk hesaplamalarından çıkması, sağlıklı yaşamı destekleyecek uygulamalar ile müşterilerine hizmet sunmaları gerektiğini ifade eden Tuncer, hedef pazarın verilerini paylaşmaya hazır olduğunu ancak mevzuat alt yapısının doğru bir şekilde oluşturulması gerektiğini belirtmiştir.

Prof.Dr. Tayfun Aybek koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında dijital sağlık teknolojilerinin sunduğu fırsatlar üzerinde durarak, özellikle dünya genelinde ve Türkiye’de en yüksek düzeyde hastalık yüküne ve ölümlere neden olan kalp hastalıkları riskinin belirlenmesinde dijital sağlık çözümleri kullanımının önemini ortaya koymuştur. Aybek, kendi geliştirmiş olduğu dijital takip sistemi ile hem kalp hastalıkları riskini hesaplayabildiklerini hem de kardiyovasküler işlemler sonrası taburcu edilen hastaların tedaviye uyum düzeyleri ve iyileşme süreçlerini de uzaktan takip edebildiklerini ifade etmiştir.

Dijitalleşmenin Kattığı Değer isimli Sektör Konuşuyor 2’de öne çıkan başlıklar şunlardır: