PANEL 5: Başhekimin Hastane Yönetiminde Yarattığı Değer

Kongrenin son gününde, oturum başkanlığını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın üstlendiği 5. panelde BAŞHEKİMİN HASTANE YÖNETİMİNDE YARATTIĞI DEĞER konusu tartışıldı.

Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Erdal M. Aksoy, Marmara Üniversitesi EAH Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, Başkent Ünv. Ankara Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İlker Kızıloğlu hastanelerinde yürüttükleri süreçleri katılımcılar ile paylaştı.

Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Erdal M. Aksoy sunumuna, Vehbi Koç Vakfı sağlık kuruluşlarının eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu alanındaki değer yaratma gayelerinden bahsederek başladı. Koç Healthcare’in tarihi ve yeriyle ilgili detaylı bilgiler paylaşarak sunumuna devam etti. Kaynakların etkin ve interdisipliner kullanımı ile akademik üretkenliğe ve değer çıktısına pozitif etikisini, somut örnekler vererek anlattı.

Oturuma online olarak katılan Marmara Üniversitesi Pendik EAH kurucu Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, ülkemizdeki afiliasyon sürecinin en başından itibaren yaşananlardan, hizmet sunumunda değer oluşturma konusuna ve son dönemde yaşanan güncel gelişmeleri paylaşarak sunumunu gerçekleştirdi. Sağlıkta başarının kaynağının; insan kaynağını korumak, yönetebilmek ve iyileştirmek olduğunun, değer yaratmanın da akademik kalite ile mümkün olduğunun özellikle altını çizdi. Başhekim karakterinin özellikleri ve kimliği üzerine güncel hayata ait tespitlerde bulundu. Pandemi döneminde gerçekleştirilen insanüstü performans ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İlker Kızıloğlu yaptığı sunumunda hastane yönetimindeki bakış açısını, pandemi döneminde hasta ve çalışan güvenliği için alınan önlemleri, Covid-19 sürecinde yönetim ve karşılaşılan güçlükler üzerine değerli bilgiler paylaştı. Özellikle, yapay zeka kullanımını hastane içerisinde bir çok alanda kullanma hedeflediklerini belirtti.

Başkent Ünv. Ankara Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Adnan Torgay hastanesinin COVID sürecinde yaşananları aktararak konuşmasına başladı. Kimlerin başhekim olması gerektiğiyle ilgili sektör içerisindeki izlenimlerini paylaştı. Hastane yönetiminde farklı alanların nasıl uyumlu şekilde çalışması gerektiğini vurguladı. Başhekim karakterinin, hekimlerin yönetimi kadar; hastanenin tanıtımı, marka değerinin oluşturulması, organizasyonel gelişimi ve insan kaynakları yönetiminin birlikteliği ile başarılı olabileceğini aktardı.

Panel, soru cevap kısmıyla interaktif şekilde devam etti. Özellikle, Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın moderatörlüğü sayesinde keyifli paylaşımlar ve sohbetler yaşandı.

Konuşmacılar SASDER tarafından, kendileri adına yapılan fidan bağış sertifikalarını SASDER kurucu başkanı Dr. Baki İTEZ elinden aldılar.