PANEL 3: Şehir Hastanelerinin Sağlık Sistemine Kattığı Değer

Uğur Genç’in oturum başkanlığında gerçekleştirilen panelde, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr.Öğr.Üyesi Aziz Ahmet Surel, CCN Ankara Sağlık A.Ş. Bilkent Şehir Hastanesi İşletme Genel Müdürü A. Vahap Doğan, Biruni Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Güzel, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Mustafa Kozan, Yozgat Şehir Hastanesi Rönesans İşletme Hizmetleri İşletme Müdürü Tansel Yücel ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Uzmanı Prof.Dr. Ahmet Demircan konuşmacı olarak yer almıştır.

Dr. Aziz Ahmet Sürel öncelikle Kamu-Özel Ortaklığı hakkında bilgiler vererek, Ankara’da pandemi döneminde en fazla yükü üstlenen Bilkent Şehir Hastanesi’nin uygulamalarından bahsetmiştir. Pandemi sürecinde Ankara’nın yoğun bakım hasta yükünün %55’ini karşıladıklarının altını çizen Sürel, bu dönemde yapılan iş birlikleri, hastane içerisinde yapılan yapısal değişiklikleri de belirterek, Bilkent Şehir Hastanesi’nin büyüklüğünü yatan hasta, poliklinik ve ameliyat sayıları, acil servise başvuru sayıları gibi birçok gösterge ile ortaya koymuştur.

Ömer Güzel pandemi döneminde tıbbi laboratuvar uygulamalarının önemine değinerek, dünya genelinden örneklerle yanlış tıbbi laboratuvar uygulamalarının maliyetini gözler önüne sermiş ve Kamu-Özel Ortaklığı özelinde tıbbi laboratuvar uygulamalarının ihtiyari hizmet olarak nitelendirilmesine ilişkin eleştirilerini sunmuştur. Güzel, şehir hastanelerinin doğru zamanda ve doğru koşullarda toplumun hizmetine sunulduğunu ifade ederek, şehir hastanelerinin pandemi sürecindeki önemini de vurgulamıştır. Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunun altını çizen Güzel, mevzuatların uygulanmasında kamu ve özel sektör ayrımına gidilmemesi gerektiğinin de altını çizmiştir.

Dr. Mustafa Kozan Yozgat Şehir Hastanesi’nin fiziki yapısı ve hizmet sunum kapasitesi hakkında bilgiler vererek, Yozgat Şehir Hastanesi özelinde pandemi sürecinin yönetiminden bahsetmiş, ayrıca HIMMS seviye 7 validasyonu ile dijitalleşmenin hizmet sunum sürecinde sağladığı avantajları ortaya koymuştur.

Prof.Dr. Ahmet Demircan Türkiye’deki hastane sayısını, Acil Servis başvuru sayısını, poliklinik sayılarını rakamlarla ortaya koyarak, sağlık hizmetlerinin ihtiyaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmiştir. Hastane yatak kapasitesi konusuna da değinen Demircan, Türkiye’deki servis ve yoğun bakım yatak ihtiyacı ile palyatif bakım için ayrılması gereken yatak ihtiyacını değerlendirerek, hastane dışı bakımın da önemini vurgulanmıştır. Evde bakım kapasitesinin artırılması ile hastane başvurularının azalacağını ve tedavinin etkililiğinin yükseleceğini ifade eden Demircan, şehir hastanelerinin sosyal, fiziki ve hizmet sunumu yönlerinden güçlü ve zayıf yönlerini de ortaya koymuştur. Sağlık turizminin şehir hastaneleri için çok önemli bir fırsat olduğuna da değinen Demircan, iyi kurgulanırsa bu fırsattan çok büyük avantajlar sağlayabileceğini de vurgulamıştır.

Şehir Hastanelerinin Sağlık Sistemine Kattığı Değer Paneli’nde öne çıkan başlıklar şunlardır: