PANEL 1: Global Riskler, Sağlıkta Yaratılması Gereken Değerler

Prof.Dr. Simten Malhan’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen panelde Acıbadem Maslak Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof.Dr. Mustafa Çetiner, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof.Dr. Necmettin Ünal, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Genel Müdürü Prof.Dr. Saniye Ekinci, Güven Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Nüket Küçükel ve Diginova Health Solutions CEO’su Dr. Sarper Tanlı konuşmacı olarak yer almıştır. Prof.Dr. Mustafa Çetiner hekim gözüyle sağlık sektöründe global riskleri değerlendirmiş, Türkiye’de konuşulması gereken konu başlıklarını vurgulamıştır. Bu noktada verinin ve veri analizinin önemi, kanserin yarattığı hastalık yükü, sağlık eşitsizlikleri, bilim okur yazarlığının önemi, tele-tıp gibi konuların altını çizmiştir. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, bilimsel çalışmalar ve tıp fakültelerinin durumları ile ilgili problemleri de ortaya koyan Çetiner, bilimin, bilgi toplumu olmanın en önemli konu olduğunu vurgulamıştır.

Prof.Dr. Necmettin Ünal pandemi sürecinin ne kadar daha devam edeceği konusuna değinerek, bilimin pandemi döneminde hiç olmadığı kadar hızlı çalıştığını, ancak bilimin tek başına başarılı olamayacağını, topluma ve karar vericilere önemli roller düştüğünü ifade etmiş ve bu noktada aşılamanın önemini vurgulamıştır. Covid-19 döneminde Türk Sağlık Sistemi’nin genel durumunu kapasite ve hizmet sunumu rakamları ile ortaya koyan Ünal, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Türkiye’de yeterli fiziki koşullara sahip olunmasına rağmen hizmet sunumu için hekim ve hemşire sayısının yeterli olmadığını vurgulayan Ünal, Türkiye’de bilgi ve veri yetersizliği konusunu da gündeme taşımıştır. Dünya genelinde sağlık harcamalarındaki artışın ekonomik büyümeden daha fazla olduğunu belirten Ünal, Türkiye’de sağlığa ayrılan kaynakların yetersiz olduğunun da altını çizmiştir.

Prof.Dr. Saniye Ekinci Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri hizmet sunum kapasitesi, Sağlık Hizmetleri Birimi hakkında bilgiler vererek, Covid-19 ile ilişkili stratejik, operasyonel, mali ve yasal riskleri ortaya koymuştur. Bu risklerin yönetilmesinde Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde oluşturulan değerleri; iletişim/insanlara rehberlik etme, temel halk sağlığı hizmetleri kapasitesinin artırılması, Covid-19 hastaları için ilk temas noktalarının oluşturulması, Covid-19 dışındaki temel sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması, sağlık işgücünün öncelikli hizmetlere göre eğitilip görevlendirilmesi, sağlık çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması, tedarik zincirlerinin, hizmet sunumunda kullanılan tıbbi malzemelerin stoklarının düzenli kontrolü şeklinde sıralamıştır.

Nükhet Küçükel organizasyon yapıları, karar alma mekanizmaları, yönetim şekilleri farklı olsa da kamu ve üniversite hastanelerinin ve özel hastanelerin sorunlarının aslında benzer olduğunu vurgulayarak, değişen sağlıklı yaşam anlayışının, kaliteli, kolay erişilebilir ve düşük maliyetli hizmet beklentisinin ve teknolojinin ön plana çıktığı dünyada sağlık yöneticilerinin değer yaratmak için atması gereken adımları ortaya koymuştur. Bu kapsamda, sağlık teknolojilerinin kullanılmasının önemini ortaya koyan Küçükel, tele-tıbbın gelişmesini rakamlarla ifade ederek, dijital ve fiziksel bir model ile doğru entegre edilirse hastayı odağına alan bir yapı kurulabileceğinin altını çizmiştir.

Dr. Sarper Tanlı öncelikle 2019 yılı Global trendler üzerinde durarak, Covid-19 pandemisi ile değişen dünyayı ve gelecek 10 yıldaki artan riskleri göz önüne sermiştir. Pandemi yönetiminde alınan önlemlerin üzerinde duran Dr. Tanlı, tahminleme modelleri, yapay zeka ile semptom analizi, takip ve izleme aplikasyonları gibi dijital sağlık çözümlerinin pandemi yönetimine kattığı değeri vurgulamıştır. Bunun yanında, yapay zeka ve dijital sağlık çözümlerinin yaratabileceği risklerin de altını çizerek, gelecek 10 yılda karşılaşılabilecek global riskler için alınması gereken önlemleri de ortaya koymuştur.

Global Riskler, Sağlıkta Yaratılması Gereken Değerler Paneli’nde öne çıkan başlıklar şunlardır: