SASDER VIII. Ulusal Kongresi Tamamlandı

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) tarafından düzenlenen "SASDER 8"nci Ulusal Kongresi" Antalya"da gerçekleşti.

4 Kasım Cuma
İ.Ü-C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. M. Sait Gönen
Covid 19’un Sağlık Sistemi Değerine Etkisi
Acıbadem Maslak Hastanesi
Prof. Dr. Mustafa Çetiner
Hekim, Sağlık Sektöründe Global Riskler ve Türkiye
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Necmettin Ünal
Global Riskler, Sağlıkta Yaratılması Gereken Değerler
Türkiye Sigorta Birliği
Özgür Obalı
Covid-19’un Sağlık Sigortacılığına Etkisi
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi
Prof. Dr. Saniye Ekinci
Covid 19 İlişkili Riskler
Diginova Health
Dr. Sarper Tanlı
Global Riskler, Sağlıkta Yaratılması Gereken Değerler
5 Kasım Cumartesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ahmet Çağkan İnkaya
COVID19: Aşı
Gazi ÜTF Acil Tıp
Prof. Dr. Ahmet Demircan
Şehir Hastanelerinin Sağlık Sistemine Kattığı Değer
İstanbul Kent Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur
Değişimden Korkmadan İnsan Kalabilmek
Galatasaray Universitesi
Mustafa Ulus
Covid-19 ile Aşının Yarattığı Değer: Görünenler ve Görünmeyenler
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Serhat Ünal
COVID-19; Pandemia of the Century
Yozgat Şehir Hastanesi
Tansel Yücel
Yozgat Şehir Hastanesi
CCN Ankara Sağlık İşletme
Vahap Doğan
Ankara Şehir Hastanesi
6 Kasım Pazar
SB-TÜSPE
Hüseyin Çelik
Genel Sağlık Sigortası Sistemine Değer Bazlı Ödeme Yaklaşımı
İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Öğr. Gör. İlker Kızıloğlu
Başhekimin Hastane Yönetiminde Yarattığı Değer
Diginova Health
Dr. Sarper Tanlı
Dijitalleşmenin Kattığı Değer
TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri
Dr. Seyit Karaca
«Değer» Kavramı! TDK Karşılığı…