Yönetim Kurulu’nun Mesajı

Değerli Arkadaşlarım;

SASDER 27.11.2014 te 2. Olağan Genel Kurulunu yaparak bizleri yeni yönetim kurulu olarak görevlendirdi. Genel kurulun teveccühüne tüm seçilenler adına teşekkür ediyorum.

Sağlık yöneticilerinin derneği olan SASDER geçtiğimiz 3 yılda hızla güçlendi ve sektörde kendisini kabul ettirdi. Bunda hiç kuşkusuz bir çıkar grubu değil; işinde uzman, kurumunun ve ülkesinin menfaatlerini kişisel menfaatleriyle dengelemesini çok iyi bilen profesyonellerin örgütü olmasının büyük payı vardı. Ayrıca geçtiğimiz dönemde yönetim kurulunun katılımcı, paylaşımcı ve demokratik çalışma anlayışı derneği geliştirdi. Kendilerine çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyor ve aynı anlayışı hassasiyetle sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

SASDER şimdiye kadar bilimsel içeriği birbirinden zengin 3 ulusal kongre gerçekleştirdi. Her yılın Kasım ayında kongre geleneğimizi sürdüreceğiz. Konuşmacı ve katılımcı olarak bu kongrelere hem İstanbul dışı illerden hem de diğer ülkelerden yöneticilerin de katılması önemli bir hedefimiz olacak.

Kongrelerimiz gibi geleneksel hale gelen Sektör Konuşuyor toplantıları ile sıcak gündem maddelerini tartışmaya, sektöre ışık tutmaya devam edeceğiz. Üyelerimize ve potansiyel üyelerimize dönük çok çeşitli düzeyde eğitim faaliyetleri başlatacağız.Önümüzdeki dönemde ilki Gaziantep"de olmak üzere bölge toplantılarına başlayacağız. Böylece Anadolu"da güç koşullarda hizmet veren arkadaşlarımızla bütünleşmek isteğindeyiz..

Sağlıkta ülkelerarası işbirliğini önemsiyoruz. Türk sağlık sektörü olarak pek çok anlamda çok geliştik. Etrafımızda ya da uzak coğrafyalarda bizden geride, tarihsel ve kültürel bağımız olan bir çok ülke insanı var, onlara yardımcı olmalıyız. Bu bizim önemli ve başkalarına devredemeyeceğimiz bir misyonumuzdur. Yurtdışındaki sağlık profesyonelleriyle kurumsal ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz.

Sağlık Bakanlığımız, SGK başta olmak üzere kamu kurumları ile şimdiye kadar kurduğumuz etkin diyalog sektöre önemli faydalar sağladı. Bunu gelecekte daha da geliştirmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sektörde sivil toplum örgütlerinin daha aktif olması için bizim gibi ülke yararını ön planda tutan kurumlarla işbirliği ve dayanışma içinde olacağız.

Bu düşüncelerimizi ve hayallerimizi ancak sizlerin desteği ile gerçekleştirebiliriz. Henüz Dernek üyesi olmayan ancak bizim vizyon ve misyonumuzu paylaşan sağlık ve sigorta yöneticisi arkadaşlarımı aramıza katılmaya davet ediyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Melih Bulut
Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER)
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Sağlık ve Sigorta Sektörü Profesyonelleri;

Bildiğiniz gibi son yıllarda Sağlık ve Sosyal Güvenlik alanında önemli politik ve yapısal değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler; Sağlık ve Sigorta kurumlarında çalışmakta olan bizleri oldukça yakından ilgilendirmektedir. İçinde bulunduğumuz şartlar, kurumlarımızın politikalarını belirlemek ve Sağlık Profesyonelleri olarak geleceğe yönelik vizyonumuzu oluşturabilmek adına gelişmeleri sürekli yakından takip etmeyi gerektirmektedir.

Çoğumuz kişisel çabalarla süreci takip etmeye, gelişmeleri ve yenilikleri izlemeye çalışıyoruz. Sektördeki tüm değişimleri güncel izleyebilme ve gelişmelerden zamanında haberdar olabilme şansımız olamadığı gibi; bazı önemli gelişmeleri dahi yılda bir-iki kez yapılan kongre ve/veya toplantılara katılabilirsek takip edebiliyoruz.

Alanımızda çalışma yapacak, biz profesyonelleri daha aktif bilgilendirebilecek, bilgi ve belge paylaşabileceğimiz, tartışma yürütebileceğimiz, politika oluşturabileceğimiz ve oluşan politikaları ilgili kurumlara iletebileceğimiz bir yapı oluşturmak amacıyla yola çıktık.

"Ulusal Sağlık ve Sosyal Güvenlik Politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında etkin paydaşlardan biri olmak" vizyonu ve "Sağlık sektöründe politika belirleyici ve kural koyucu makamlar ile aktif iletişim içinde bulunup etkin rol alarak, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip eder; sektör çalışanlarının performans ve gelişimlerine katkıda bulunarak uzmanlaşmalarını sağlarız. Eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayarak, Sağlık ve Sigorta profesyonellerini bir araya getirir sektörel sinerji oluşturmayı hedefleriz", misyonu ile bütünleştirdiğimiz Sağlık ve Sigorta sektörü yöneticilerini bir araya getiren bu yapının kuruluş amacı;

  • Sağlık ve Sosyal Güvenlik alanında politika ve gelişmeleri takip etmek,
  • Sektör ve Ülke yararına politikalar oluşturulabilmesi için girişimlerde bulunmak,
  • Sağlık ve Sigorta sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlarda çalışan yöneticiler ve çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kongre, toplantı, eğitim vb. etkinliklerde bulunmak,
  • Üyeleriyle sosyal dayanışma içinde olmak ve gerektiğinde yardım sağlamaktır.

Sağlık ve Sigorta yöneticilerini bir araya getirerek sektörü temsil edecek, katkılarımızla daha güçlü olacak derneğimizin üyeleri arasında olmanız bu yapıya enerji sağlayacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. Baki İTEZ
Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER)
Kurucu Başkan