SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı DEDEMAN OTELİ Yıldız Posta Cad.No:50 Esentepe/İSTANBUL Esen 1-2 Asma Kat Toplantı Salonunda 01.11.2017 Çarşambasaat 18:00 de aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı adreste,aynı saatte,aynı gündem maddeleri ile 08.11.2017 Çarşamba günü yapılacaktır.

Genel Kurula bütün üyelerimiz davetlidir.

GÜNDEM
1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Gündemin okunması
3. Başkanlık Divanı seçimi
4. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. Denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
6. Yönetim Faaliyet ve Denetim raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Tahmini Bütçenin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,
8. Yönetim ve Denetim Kurulu adaylarının belirlenmesi,
9. Seçim,
10. Dilek ve Temenniler,
11. Kapanış.

Saygılarımızla;
Abdülbaki İTEZ
SASDER Yönetim Kurulu Başkanı