14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun

Ülkemizde ilk Tıp Bayramı kutlamasının işgal altındaki İstanbul"da tıp okulu öğrencilerinin işgali protesto için toplanması
ve devrin ünlü doktorlarının onlara destek vererek başladığını biliyor muydunuz?Günümüzde moda bir kavram olan " Hasta Hakları" yanında ya Tıp Alanında Çalışanlarının Hakları?

Bazen sözlü bazen sadece mimiklerle, genellikle fiziksel olarak taciz ve saldırıya maruz kalan tıp çalışanlarına teslim ediyoruz, beynimizi, kalbimizi, bebeğimizi...

Hak ettiği gelire ve güvencelere sahip olmasını umut ettiğimiz tüm tıp emekçilerinin "Tıp Bayramı" nı kutluyoruz.

Tıp Bayramı, her Mart ayının 14"ünde kutlanan, Türkiye"de tıp alanından çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

Dünyada benzer kutlamalar ise, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD"de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan"da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy"un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

Neden 14 Martta kutlanıyor dersek;

"Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

İlk tıp bayramı 14 Mart 1919"da, işgal altındaki İstanbul"da, tıp öğrencileri tarafından kutlanmış. Tepkilerini bu şekilde dile getirmeye çalışan öğrencilerin bu törenine Dr.Fevzi Paşa, Dr.Besim Ömer Paşa, Dr.Akil Muhtar (Özden) gibi dönemin ünlü hocaları da katılmış. 1933"de "Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane" İstanbul Üniversitesi"ne dâhil olmuş. Peşinden de 1945"te Ankara Tıp Fakültesi, 1954"te Ege Tıp Fakültesi kurulmuş. Günümüzde 14 Mart"ın içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde, "Sağlık Haftası" olarak kutlanıyor.

Mitoloji"de;

Tıbbın ilk insanla birlikte başladığı söylense de, genelde kabul görmüş olan ilk tıp büyüğü Aesculapius"dur. Kendisinden ilk kez İlyada"da Homeros bahsetmiştir: "Çağır Asklepios oğlunu, kusursuz hekimi" demektedir. Önce Zeus"un gazabıyla yıldırım çarpmasıyla öldürülen Asklepios daha sonra yine Zeus tarafından tıp tanrısı olarak ilan edilir. Tıp amblemlerinde yer eden, temeli doğu kültürüne dayanan ve tarihi M.Ö. 3000" lere uzanan yılan figürü de, Asklepios ve O"nun asası ile bütünleşmiştir. Hatta Asklepios sözcüğünün grekçe "Askalabos" sözcüğünden geldiği söylenir ki, bu da yılan anlamına gelir. Ve Asklepios"un şifa veren gücünü yılandan aldığı, halkın da adaklarını Asklepios"a değil de bu yılana sunduğu söylenir. Öyle ya da böyle, yılanlı asası ile Asklepios tıp tarihinin önemli dönemeçlerinden birini tutan bir sembol olarak yerini almıştır.

Yaşadığı kesin olarak bilinen ve hizmetleri sonucu tıbbın babası olarak kabul gören ise Hippocrates olmuştur. M.Ö. 460–450 yılları arasında Kos adasında doğan ve babası da doktor olan Hipokrat"ın tıbba katkıları ve getirdiği felsefe dünya tıp çevrelerince hâlâ kabul görür ve bu sebeple birçok ülkede hekimler mezun olurken "Hipokrat Andı" adı altında meslek yemini ederler.

Osmanlı tıbbı; 15. ve 16. yüzyıllara kadar İslam tıbbının etkisi altında kalmış ve tıp konusunda parlak bir dönem yaşanmış.

19. yüzyıla geldiğinde durum tıp eğitimi açısından pek iç açıcı değilmiş. Tıp medreseleri eski parlak dönemlerini kaybetmiş, hatta bazıları kapanmış. Bu arada ortalığı azınlıklardan ve Avrupa"dan gelen, yabancı hekimler sarmış. Mütabbib (tabip olmayan sahte hekim) hekimler serbest hekimlik yaparak, orduda da görev alarak birçok insanın ölümüne sebep olmuşlar. Bunların önlenmesi için birçok ferman çıkarılmışsa da engel olunamamış. Çünkü yeterli tıp eğitimi verilmediği gibi yeterli sayıda hekim yetiştirilemiyormuş. İtalyanca ve Fransızca bilen az sayıda hekim gelişmeleri takip ederek çevresinde yararlı olmaya çalışmışlar. Bunlardan Şanizade Mehmet Ataullah (1771–1826), Mustafa Behçet Efendi (1774–1834) gibi büyük hekimler bu durumdan çok rahatsız olmuşlar ve yeni tıbbın tıp eğitimine girmesini savunmuşlar.

III. Selim zamanında yeni tıp eğitimi veren, bir Tıphane açılması düşünülmüş. Teşrih (anatomi) yasağından dolayı ulemadan çekinen III. Selim buna cesaret edememiş, Rumlara tıp fakültesi kurmaları için izin vermiş. (1805). O dönemin hekimbaşısı 21 yaşında ilk hekimbaşılığını yapan Mustafa Behçet Efendi"ymiş. Bu dönemde de yeni tıp eğitimi veren bir Tıphane kurulması için çaba sarf etmiş, ama amacına ulaşamamış. Nitekim Mustafa Behçet Efendi, II. Mahmut zamanındaki hekimbaşılığı sırasında (53 yaşında) tıp eğitiminin düzeltilmesi için yeniden büyük bir çaba içine girmiş ve 1827 yılında bu amacına ulaşmış.Sultan II. Mahmut 1826 yılında uzun zamandır uğraştığı bir meseleyi halletmiş. Düzeni tamamen bozulmuş olan yeniçeri Ordusu"nu ortadan kaldırıp (17 Haziran 1826) yeni bir ordu kurmuş (Askair-i Mansure-i Muhammediye). Bu yeni orduya bir hekim ve cerrah yetiştirilmesi gerekiyormuş. Bunu fırsat bilen hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 26 Aralık 1826"da II. Mahmut"a, arada da üç dilekçe vererek, yeni tıp okulunun kurulmasının amacını, bu okulun nasıl ve nerede kurulacağı konusunda teklifini yapmış ve Padişah da onaylamış.

14 Mart 1827"de Tıp Okulu açıldı;

Bizde tıp bayramının ne zaman kutlanacağı, ya da hangi tarihle ilişkilendirilmesi gerektiği sorusu ancak yakın tarihimizde cevap bulabilmiş. Sultan II. Mahmut"un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi"nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp mektebi olan, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı"ndaki Tulumbacıbaşı Konağı"nda kurulmuş. Bu şekilde, tıp tarihimizde 14 Mart yerini almış. Aynı bina içinde Tıphane ve Cerrahhane eğitimlerini ayrı ayrı yapıyormuş. Tıp eğitimi o yıllar batıda olduğu gibi dört yılmış, son sınıfta hocalar tarafından usta ve yetenekli olanlar tesbit edilerek sınava alını ve başarılı olanlar askeri hastanelere veya ordunun tabur alaylarına muavin tabip unvanı ile tayin ediliyorlarmış. Orada bir hekimin gözetiminde birkaç sene çalışıp deneyim kazandıktan sonra da serbest hekim oluyorlarmış.

Günümüzde Tıp Alanında çalışanların durumu ...

Gazi Üniversitesi"nin bir araştırmasına göre ; Hekimlerin %60,9"u çalışma yaşamı boyunca iş yerinde şiddetle karşılaşmıştır (intörn doktorlar için %65,5, araştırma görevlisi doktorlar için %59,5). En çok karşılaşılan şiddet tipi duygusal/sözel şiddettir. Meslekle ilgili gelecek kaygısı duyan hekimlerin %76,0"ı, mesleğinin toplumda hak ettiği yeri almadığını düşünenlerin %62,9"u şiddetle karşılaştığını ifade etmiştir. Fiziksel koşullardan, üstlerle ilişkilerinden, çalışma sürelerinden ve ücretlerinden hiç memnun olmayan hekimlerin şiddetle daha sık karşılaştığı saptanmıştır.

Günümüzde " Hasta Hakları " olması gerektiği şekilde hepimizin hayatında yer almaktadır. Moda bir kavram haline getirilmiş Hasta Hakları ile aynı ilgi aslında bu hastaları tedavi eden sağlık çalışanlarına gösterilmeyip onlar ihmal edilmiştir.

Tüm sağlık emekçilerinin "Tıp Bayramı" kutlu olsun!
SASDER

Yarısı buradaysa kalbimin yarısı Çin"dedir, doktor
Sarı nehre doğru akan ordunun içindedir
Sonra her şafak vakti doktor
Her şafak vakti kalbim
Yunanistan"da kurşuna diziliyor.
Sonra, bizim burada mahkûmlar uykuya varıp
Revirden el ayak çekilince
Kalbim Çamlıca" da bir harap konaktadır
Her gece doktor..
Sonra şu on yıldan bu yana
Benim fakir milletime ikram edebildiğim
Bir tek elmam var elimde doktor
Bir kırmızı elma:
Kalbim..
Ne arteryo skleroz,ne nikotin ne hapis..
İşte bu yüzden doktorcuğum bu yüzden
Bende bu angına pektoris
Bakıyorum geceye demirlerden
Ve iman tahtamın üstündeki korkunç baskıya rağmen
Kalbim en uzak yıldızla birlikte çarpıyor..

Nazım Hikmet Ran