SASDER 7. Ulusal Kongresi

Sağlık ve Sigorta Sektörünün Değerli Yöneticileri

Ulusal sağlık ve sosyal güvenlik politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında etkin paydaşlardan biri olmak vizyonuyla yola çıkan Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği ilk ulusal kongresini Kasım 2012 de başarıyla gerçekleştirdi.

Tıpkı ilk kongremiz gibi; her katılımcının kendisini doğal bir konuşmacı ve tartışmacı hissederek katkıda bulunacağı, böylelikle birbirimizden pek çok şey öğreneceğimiz, içeriği zengin ve bizleri geleceğe hazırlayacak bir kongre hedefliyoruz.

SASDER 7. Ulusal Kongresine katılımınız ve desteğiniz bizi mutlu edecektir.

Saygılarımızla,

Dr. Sermet Gün Erdem
Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER)
Yönetim Kurulu Başkanı