Sektör Konuşuyor IV

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği'nin sektörel gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapmak misyonunun bir parçası olan 'Sektör Konuşuyor' toplantılarının 4.sü 09,10,2013 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantı Sunumları :
Sağlık Hizmet Sektöründe E-Fatura Uygulaması
E-Fatura Uygulamasının Kapsamı ve Faydaları